2017 Buổi lễ Su_ 2020 Lễ Su_ 2020 Lễ Su
w88 hong nhung link
w88 hong nhung link

w88 hong nhung link

2017 Buổi lễ Su_ 2020 Lễ Su_ 2020 Lễ Su

Ngày 2022-11-20 07:48     HITS: 132

2017 Buổi lễ Su_ 2020 Lễ Su_ 2020 Lễ Su

2017 Buổi lễ Su_ 2020 Lễ Su_ 2020 Lễ Su

2017 Buổi lễ Su "Cham[UNK] 515 Thế vận hội [UNK], Đội Thâm Quyến và Đội Tajikistan ở thị trấn Bắc Kinh bắt đầu cuộc thi hai ngày trước.

Trong trò chơi đầu tiên, hai bên đã bắt tay với 1-1, và sau đó đội Ba Lan đã thắng hai trận và không thể tạo ra một cây gậy cao và cây gậy cao